Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola *
Akceptuję

* Zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe przechowywane są z należytą starannością i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Dane klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE NFZ NA WÓZEK

Video-Streaming pl

Gwarancja

 1. GTM MOBIL udziela gwarancji na zakupiony wózek inwalidzki na okres:gwarancja
 • rama wózka: 8 lat,
 • pozostałe elementy wózka: 12 miesięcy
 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że będzie on używany zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w Instrukcji użytkowania.
 2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń lub wad materiałowych producent zapewnia bezpłatną naprawę.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania nabywcy sprawnego wózka,nadającego się natychmiastowej eksploatacji.
 4. Do obowiązków użytkownika należy wykonanie obsługi, regulacji i konserwacji wózka zgodnie z wskazówkami znajdującymi się w Instrukcji użytkowania.
 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz uszkodzenia wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 6. Gwarancja nie obejmuje ogumienia.
 7. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji i dokręcania połączen srubowych (centrowanie) kół, likwidacji luzów w połączeniach srubowych) oraz wymiany elementów ulegajycych naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
 8. Gwarancja traci ważność w przypadkach:
 • upływu terminu ważnośći,
 • wprowadzenie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych w wózku,
 • nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w instrukcji obsługi wózka,
 • dokonania napraw w nieuprawnionym zakładzie.
 1. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia poszczególne części wózka. Cały wózek nie podlega zwrotowi lub wymianie.
 2. Karta gwarancyjna ważna jest po prawidłowym wypełnieniu. Powinna zawierać następujące informacje: numer, model wózka, imię i nazwisko nabywcy, datę sprzedaży, pieczęć i podpis punktu sprzedaży.

Wózki aktywne

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola *
Akceptuję

* Zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe przechowywane są z należytą starannością i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Dane klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE NFZ NA WÓZEK

Video-Streaming pl

Copyright © 2018 GTM Mobil.   Created by: RTM Studio

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd